· Eesti Keeles Stories

Indiaanlane

Indiaanlane magas parajasti põõsas, kui järvelt kostus kanuu tasane kahin veepinnal. Indiaanlane, kelle nimi tema terava kuulmise tõttu oli „see kes kuuleb kuidas valge mehe kanuu veepinnal liigub, sel ajal, kui ta ise parajasti põõsas pikutab ja küttimisest und näeb, juhul kui tegemist ei ole just aasta kuuenda kuu kuuenda päevaga, mil punanahkadel eriti sügav uni on“. Sõbrad kutsusid teda aga lihtsalt K’pu’t.

Igatahes oli tegemist selle sama kuuenda kuu kuuenda päevaga ja indiaanlane oli väga väsinud.

Äkki kõlas järvelt kõva kolin – sedasorti kolin, mis jänese talveunest üles ärataks, kui see seda magaks aga piisavalt vaikne, et sellese samusesse tegevusse kütketud karu mitte häirida.

Valge mees kohmitses veel paadis ja tekitas kohutavat mürglit, endal selline nägu peas nagu ta liiguks jube vaikselt. Igatahes K’pu’t jaoks see just eriti vaikne ei olnud (ta oli ju ikkagi punanahk) ning ta viskus unesegaselt põõsast välja ja tulistas valge mehe poole. Seejärel ta mõtles, et on veel liig varajane tund valgete meeste tulistamiseks ja vajus tagasi põõsasse magama.


In English:

The Indian was sleeping in the bush, when a low murmur could be heard of a canoe approaching on the water surface. The Indian, who was due to his acute hearing known as "the one who hears how the white man's canoe moves, while he himself is currently laying in the bushes and sleeping dreaming about hunting, if it's not exactly on the sixth day of the sixth month, when red-skins are in especially profound sleep". But friends called him just K'pu't.

In any case, it was the sixth day of the sixth month and the Indian was very tired.

Suddenly a hard clatter sounded from the lake. The sort of rumble that would wake a hare from winter hibernation if she'd hibernate, but quiet enough that it wouldn't disturb a bear engaged in the same activity.

White man in a boat and caused a fumble still a terrible ruckus, himself a scary look on his face as he moves quietly. Anyway K'pu't for it just was not particularly quiet (he was, after all, a red skin), and he jumped out of a bush and shot sleepily white man's party. Then he thought it was still too early an hour as white men to be fired and sank back to sleep in the bush.

Back to Index